Preliminary evidence of the horizontal transmission of Wolbachia between Crioceris leaf beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) and their Asparagus host plants.
PBN-AR
Instytucja
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
EUROPEAN JOURNAL OF ENTOMOLOGY (30pkt w roku publikacji)
ISSN
1802-8829
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
446-454
Numer tomu
114
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
angielski
Alpha-Proteobacteria,
Wolbachia
, Coleoptera, Chrysomelidae,
Crioceris
,
Asparagus
, molecular ecology, horizontal
transmission, Multilocus Sequence Typing
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja ostateczna autora
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Przed publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
angielski
Treść
Intracellular bacteria of the genus Wolbachia (α-Proteobacteria) are the most widespread endosymbionts of insects. Host infection is usually associated with alterations in reproduction, such as cytoplasmic incompatibility, the induction of parthenogenesis and offspring sex ratio bias: all phenomena that may influence host speciation. In the present study, by using well-established molecular tools, we investigated the presence of Wolbachia in leaf beetles of the genus Crioceris and their host plants, which are various species of Asparagus. Multilocus sequence typing of bacterial genes showed that despite their occurrence in the same habitat and feeding on the same plant, two species of Crioceris, C. quinquepunctata and C. quatuordecimpunctata, are infected by two different strains of Wolbachia. C. asparagi, C. paracenthesis and C. duodecimpunctata, which are sympatric with the infected species, do not harbour the bacterium. Interestingly, DNA of Wolbachia was detected in host plant tissues that are exploited by the beetles, providing evidence for the horizontal transmission of the bacterium between beetles and their host plants. Moreover, Wolbachia was detected in species of Crioceris that are not closely related.
Inne
System-identifier
PX-5a4f464ed5de1547f6c50c59
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych