„Na koronę mego cesarstwa! To, co widzę, większe jest, niż wieść niesie”. Mechanizm fabularny 'wizyty Saby u Salomona' w średniowiecznych realizacjach kronikarsko-epickich (Kronika salernitańska, Kronika Galla, Pèlerinage de Charlemagne, Galien Restoré)
PBN-AR
Instytucja
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Książka
Tytuł książki
Na szlakach dwóch światów. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Hauzińskiemu
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-7467-263-4
Wydawca
Wyd, Naukowe Akademii Pomorskiej
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
„Na koronę mego cesarstwa! To, co widzę, większe jest, niż wieść niesie”. Mechanizm fabularny 'wizyty Saby u Salomona' w średniowiecznych realizacjach kronikarsko-epickich (Kronika salernitańska, Kronika Galla, Pèlerinage de Charlemagne, Galien Restoré)
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
365-382
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,1
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Inne
System-identifier
PX-5a75981fd5dec944e6984c1a