Β-defensins – underestimated peptides in influenza combat.
PBN-AR
Instytucja
Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
VIRUS RESEARCH (25pkt w roku publikacji)
ISSN
0168-1702
EISSN
Wydawca
ELSEVIER SCIENCE BV
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
brak
Strony od-do
10-14
Numer tomu
247
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
EN
Antimicrobial peptides;
Antivirals; Defensin;
Dietary stimulation;
Immunomodulation;
Influenza
Streszczenia
Język
EN
Treść
Defensins are a family of host defense peptides present in vertebrates, invertebrates and plants. They display broad antimicrobial activity and immunomodulatory functions. Herein, the natural anti-influenzal role of β-defensins, as well as their potential usage as anti-influenza vaccine adjuvants and therapeutic agents, is reviewed. This article summarizes previously published information on β-defensin modes of action, expression changes after influenza infection and vaccination, biotechnological usage and possible boosting of their production by dietary supplementation.
Inne
System-identifier
PX-5aa2815dd5de0d9bbe29dec4
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych