Obecność kornika drukarza (Ips typographus), a zachowanie lasów świerkowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Przegląd leśniczy (5pkt w roku publikacji)
ISSN
0867-7468
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Przegląd Leśniczy
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
2
Strony od-do
14-15
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
angielski
woodworm printer
spruce forests
forest management
polski
kornik drukarz
lasy świerkowe
gospodarka leśna
Streszczenia
Język
polski
Treść
Prawidłowe zarządzanie gospodarką leśną oparte jest na rozległej wiedzy i doświadczeniu wielu pokoleń leśników. Jednak w okresie, kiedy czynniki klimatyczne w następujących po sobie latach wykazują się dużą zmiennością pojawiają się trudności z przyrodniczą oceną skutków wielu zabiegów gospodarczych. Wszystko to komplikuje wprowadzanie przepisów związanych z celami i zadaniach stawianymi gospodarce leśnej. Dlatego leśnicy, zgodnie ze stanem prawnym oraz organizacyjnym podejmują przemyślane działania, których celem jest zagwarantowanie ciągłości trwania ekosystemów leśnych.
Inne
System-identifier
PANEL-1002340