Functionalized bioengineered spider silk spheres improve nuclease resistance and activity of oligonucleotide therapeutics providing a strategy for cancer treatment.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Lekarski II (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Acta Biomater. (45pkt w roku publikacji)
ISSN
1742-7061
EISSN
1878-7568
Wydawca
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
221-233
Numer tomu
59
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
Neoplasms - therapy
Immunotherapy
Drug delivery systems
Nucleotides - therapeutic use
Drug carriers
Silk
pl
Nowotwory - leczenie
Immunoterapia
Dystrybucja leku w organizmie
Nukleotydy - stosowanie lecznicze
Nośniki leków
Jedwab
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000101835
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych