Badania zgodności i szybkości rozpuszczania chlorowodorku cefetametu piwoksylu z wybranymi substancjami pomocniczymi.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Farmaceutyczny (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Książka
Tytuł książki
Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości.
Data publikacji
2017
ISBN
978-83-945225-3-7
Wydawca
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Badania zgodności i szybkości rozpuszczania chlorowodorku cefetametu piwoksylu z wybranymi substancjami pomocniczymi.
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
30-31
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
en
Ceftizoxime - analogs and derivatives
Solubility
Spectroscopy, near-infrared
Spectrum analysis, Raman
Chromatography, high pressure liquid
Pharmaceutic aids
pl
Ceftyzoksym - pochodne
Rozpuszczalność
Spektroskopia w bliskiej podczerwieni
Analiza widmowa Ramana
Chromatografia wysokociśnieniowa w cieczy
Substancje pomocnicze
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
0000101654