Carcinogenesis induced by low-dose radiation.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Zdrowiu (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Radiol. Oncol. (20pkt w roku publikacji)
ISSN
1318-2099
EISSN
1581-3207
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
4
Strony od-do
369-377
Numer tomu
51
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
Radiation - adverse effects
Radiation dosage
Carcinogenesis - radiation effects
pl
Promieniowanie - działanie szkodliwe
Dawkowanie promieniowania
Karcynogeneza - wpływ promieniowania
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
review-article
Inne
System-identifier
0000103103
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych