Etnolingwistyczne rozważania na temat czasu: Joanna Szadura, Czas jako kategoria językowo-kulturowa w polszczyźnie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017, ss. 437
PBN-AR
Instytucja
Wydział Filologiczny (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Linguistica (8pkt w roku publikacji)
ISSN
2083-1765
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
12
Strony od-do
366-373
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Inne
System-identifier
0000038766
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych