Transformations of the Art Market in the World - Quantitative Approach
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Contemporary Issues in Economy : Economics
Data publikacji
2017
ISBN
978-83-65605-06-1
Wydawca
Polish Economic Society. Branch
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Transformations of the Art Market in the World - Quantitative Approach
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
72-84
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,8
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
9th International Conference on Applied Economics
Początek konferencji
2017-06-22
Koniec konferencji
2017-06-23
Lokalizacja konferencji
Toruń
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
4
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
UEK-2168316877
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych