Bezpieczeństwo żywności a jednostka w teorii ekonomii
PBN-AR
Instytucja
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej (15pkt w roku publikacji)
ISSN
0044-1600
EISSN
2392-3458
Wydawca
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
3
Strony od-do
41-59
Numer tomu
352
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
polski
bezpieczeństwo żywności, ekonomia, jednostka;
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
w artykule podjęto próbę określenia podstawy teoretycznej zjawiska, jakim jest bezpieczeństwo żywności. z reguły bezpieczeństwo żywności odnosi się do dwóch zasadniczych obszarów, tj. obecności substancji obcych w żywności, zwykle w niej nie występujących oraz fałszowania żywności. Pierwszy obszar zagadnień określa bezpieczeństwo zdrowotne żywności, drugi jej bezpieczeństwo ekonomiczne. w centrum przeprowadzonej analizy stoi „jednostka”, której status jest określany bardzo różnie w poszczególnych teoriach ekonomicznych. w rozważaniach porównano podejście do roli i charakteru jednostki we wszystkich podstawowych szkołach ekonomicznych, odnoszących się do tych spraw, począwszy od szkoły klasycznej liberalnej przez szkołę keynesowską, schumpeterowską do (neo)instytucjonalnej oraz szkoły behawioralnej. w konkluzji autor dochodzi do wniosku, że tym, co najpełniej wyjaśnia zachowanie jednostki w jej aktywności rynkowej w zakresie bezpieczeństwa żywności, jest podejście zawarte w kanonie szkoły neoklasycznej. w zakończeniu sformułowane zostały warunki niezbędne do zapewnienia konsumentom pożądanego stanu bezpieczeństwa żywności.
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PX-5a71d5ded5de751da4e0ba8f
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych