Grupy krwi i konflikt serologiczny u kotów
PBN-AR
Instytucja
Wydział Medycyny Weterynaryjnej (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Weterynaria w Praktyce (3pkt w roku publikacji)
ISSN
1732-1999
EISSN
Wydawca
ELAMED Sp. z o.o. Sp. k.
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
11
Strony od-do
94-96
Numer tomu
14
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
polski
geny
homozygota
heterozygota
konflikt serologiczny
angielski
genes
homozygote
heterozygote
serological conflict
Streszczenia
Język
polski
Treść
U kotów wyróżnia się 3 grupy krwi, tj. grupy: A, B i AB. Istotne jest, aby przed każdą transfuzją oznaczyć grupę krwi dawcy i biorcy. Oznaczenie grup krwi i wykonanie próby krzyżowej pomiędzy próbkami krwi biorcy i dawcy pozwala na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia poważnych reakcji poprzetoczeniowych.
Język
angielski
Treść
Three blood groups are distinguished in cats: A, B. AB. It is very important to analyse the blood group from the donor and the recipient prior to each transfusion.The blood group analysis and crossmatching blood samples allow to minimize the risk of severe post-transfusion reactions.
Inne
System-identifier
PX-5a4dfaf6d5debf5316322332