Różnorodność gatunkowa chwastów w mieszance jęczmienia z grochem w zależności od sposobu regulacji zachwaszczenia = Species diversity and number of weeds in barely-pea mixture as affected by weed control method
PBN-AR
Instytucja
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Fragmenta Agronomica (12pkt w roku publikacji)
ISSN
0860-4088
EISSN
Wydawca
Polskie Towarzystwo Agronomiczne
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
4
Strony od-do
105–116
Numer tomu
34
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
polski
bronowanie
zachwaszczenie
wskaźnik Shannona-Wienera
wskaźnik dominacji Simpsona
glebowy bank nasion
angielski
harrowing
weed infestation
Shannon-Wiener diversity index
Simpson dominance index
soil seed bank
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
W pracy przedstawiono wyniki badań z lat 2010–2012, których celem było porównanie skuteczności bronowania pielęgnacyjnego mieszanki jęczmienia z grochem przy użyciu dwóch rodzajów bron: zębowej i chwastownika oraz chemicznej regulacji zachwaszczenia preparatem Chwastox Extra 300 SL. Chwastami dominującymi w mieszance były: Chenopodium album L., Galinsoga parviflora Cav., Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. i Setaria viridis (L.) P. Beauv. Wykazano, że 2-krotne bronowanie mieszanki jęczmienia z grochem broną chwastownikiem na początku krzewienia rośliny zbożowej połą- czone z 1-krotnym bronowaniem w pełni tej fazy ograniczało zachwaszczenie gatunkami dwuliściennymi, w tym Chenopodium album przez cały okres wzrostu mieszanki. Preparat Chwastox Extra 300 SL stosowany w dawce 3 l∙ha-1 gorzej chronił mieszankę przed chwastami dwuliściennymi i ograniczał różnorodność gatunkową zbiorowiska chwastów. Glebowy bank diaspor chwastów odznaczał się małym zróżnicowaniem taksonów. Dominującymi gatunkami były diaspory: Chenopodium album L., Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv., Galinsoga parviflora Cav., Setaria viridis (L.) P. Beauv. i Viola arvensis Murray.
Język
angielski
Treść
The article presents results of the research conducted in 2010–2012 in order to compare efficiency of weed harrowing in barley-pea mixture with two types of harrow: spike-tooth harrow and spring tine harrow and efficiency of chemical weed control with herbicide Chwastox Extra 300 SL. The dominant weeds in the experiment were: Chenopodium album L., Galinsoga parviflora Cav., Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. and Setaria viridis (L.) P. Beauv. It was shown that harrowing two times with spring tine harrow at the beginning of tillering of barley together with harrowing once at full tillering stage reduced weed infestation with dicotyledonous species including Chenopodium album during the whole period of mixture growth. Herbicide Chwastox Extra 300SL applied at the rate of 3 l∙ha-1 protected the mixture against dicotyledonous weeds worse than harrowing, and had negative influence on species diversity of weed community. Soil weed seed bank differed only little in weed taxa. The dominant species of weeds in the seed bank were: Chenopodium album L., Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv., Galinsoga parviflora Cav., Setaria viridis (L.) P. Beauv. and Viola arvensis Murray.
Inne
System-identifier
PX-5a93c25dd5de7465a80533bb