Analiza wyników sportowych koni rasy American Quarter Horse (AQH) i American Paint Horse (APH) reprezentujących różne typy użytkowe
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Książka
Tytuł książki
Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania 2017
Data publikacji
2017
ISBN
978-83-945311-2-6
Wydawca
Idea Knowledge Future
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Analiza wyników sportowych koni rasy American Quarter Horse (AQH) i American Paint Horse (APH) reprezentujących różne typy użytkowe
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
325-334
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,55
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Słowa kluczowe
angielski
American Quarter Horse
Paint Quarter Horse
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
Celem pracy była analiza wyników sportowych uzyskiwanych przez konie rasy American Quarter Horse (AQH) oraz American Paint Horse (APH) w zawodach Polskiej Ligi Western i Rodeo rangi Mistrzostw Polski i Mistrzostw Międzynarodowych w latach 2004-2007. Analizie poddano wyniki uzyskane przez konie AQH i APH pochodzące z siedmiu różnych rodów należące do trzech typów użytkowych. Badano również wpływ wieku i płci w poszczególnych konkurencjach western i rodeo. W ramach badań wyodrębniono trzy typy konkurencji, które pogrupowano ze względu na podobną charakterystykę – konkurencje szybkościowe i ujeżdzeniowe oraz konkurencje z udziałem cieląt. Analizie poddano 98 koni (39 ogierów, 28 klaczy oraz 37 wałachów), które podzielono na trzy grupy wiekowe (I – 4-8 lat, II – 8-12, III – powyżej 12 lat). Nie wykazano istotnych różnic w predyspozycjach koni do konkretnych konkurencji, wynikających z przynależności do określonego rodu. Nie stwierdzono również wpływu wieku i płci na zajmowane w zawodach miejsce i predyspozycje do określonych konkurencji.
Język
angielski
Treść
The aim of this study was to analyzed sport scores of the American Quarter Horse (AQH) and American Paint Horse (APH) in the Polish Western and Rodeo Leaque rank Polish and International Championship in 2004-2007. Results of the AQH and APH horses were analyzed from different families belonging to three types of utility. The influence of age and gender on the western and rodeo competitions was also studied. Three types of competition grouped by similar characteristics were identified in this study - speed and dressage, as well as competition with calves. The analysis involved 98 horses (39 stallions, 28 mares and 37 elders), which were divided into three age groups (I - 4-8 years, II - 8-12, III - over 12 years). There were no significant differences in the predisposition of horses to specific competition, resulting from belonging to a particular race. The influence of age and sex on occupied space and predispositions for particular competitions was also not shown.
Język
Treść
Inne
System-identifier
PX-5a6f1d85d5de8f0630d21200