Analiza procesu tworzenia animacji do utworu muzycznego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Społecznych (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Zeszyty Naukowe (6pkt w roku publikacji)
ISSN
1734-4468
EISSN
Wydawca
Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
43-58
Numer tomu
3
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,80
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
Animacja komputerowa
Muzyka
Twórczość
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Niniejsza publikacja dotyczy analizy stosowania animacji w procesie tworzenia utworu muzycznego. Została w nim scharakteryzowana specyfika produkcji animacji do utworów muzycznych, a także przeprowadzono analizę konkretnych przypadków animacji, które stworzono do utworów muzycznych, dokonano ich porównania i wyciągnięto wnioski.
Język
angielski
Treść
This publication concerns the analysis of the use of animation in the process of creating a musical composition. The specifics of animation production for musical works were characterized in it, as well as analysis of specific cases of animation that were created for musical compositions, were compared and conclusions drawn.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0272801665690