Znaczenie sieci Internet w promocji małego miasta na przykładzie miejscowości Pisz
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Zeszyty Naukowe (6pkt w roku publikacji)
ISSN
1734-4468
EISSN
Wydawca
Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
87-126
Numer tomu
2
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
2,00
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
Internet
Marketing terytorialny
Pisz (woj. warmińsko-mazurskie)
Promocja
Wizerunek (marketing)
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Niniejszy artykuł przedstawia, jak istotną rolę w promocji terytorialnej odgrywa Internet. Bez wątpienia jest to medium, które odpowiednio dostosowane, wzmacnia szansę małych miast względem dużych na dotarcie ze swoją ofertą do turystów, inwestorów i mieszkańców, a dzięki ogromnemu potencjałowi narzędzi internetowych i niewielkim kosztom samorządy mają możliwość przeprowadzenia kreatywnej, efektywnej i bardzo zindywidualizowanej kampanii promocyjnej swojego terytorium.
Język
angielski
Treść
This article presents the role of the Internet in the territorial promotion. Undoubtedly, it is a medium that is properly adapted, strengthens the opportunity of small cities to reach large cities with their offer to tourists, investors and residents, and thanks to the huge potential of online tools and low costs, local governments have the opportunity to carry out a creative, effective and highly individualized promotional campaign of their territory.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0272901759243