Bio-enriched Pleurotus mushrooms for deficiency control and improved antioxidative protection of human platelets?
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY (30pkt w roku publikacji)
ISSN
1438-2377
EISSN
1438-2385
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
12
Strony od-do
2187-2198
Numer tomu
243
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 8)
Pozostali autorzy
+ 7
Słowa kluczowe
en
<I>Pleurotus</I>
bio-enrichment
selenium
copper
zinc
human platelets
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
angielski
Treść
The study investigated effect of substrate supplementation with Se alone or in combination with Cu or/and Zn Se on (1) the growth of Pleurotus ostreatus and Pleurotus eryngii; (2) elements accumulation in mushrooms; (3) the antioxidant activities of bio-enriched mushroom extracts in human platelets. The accumulation of elements generally increased over concentration gradient reaching its maximum at 1.2 mM for P. ostreatus and P. eryngii: (1) over 100 and 80 mg kg−1 of Se, respectively (Se supplementation); (2) over 15 and 30 mg kg−1 of Cu, respectively (Se+Cu); (3) over 30 and 85 mg kg−1 of Zn, respectively. Se was predominantly accumulated as an organic fraction. Contrary to P. eryngii, the P. ostreatus biomass decreased with substrate elements concentration but was satisfactory up to 0.9 mM of Se, Se+Cu and Se+Zn. The Se+Cu+Zn model yielded low biomass and elements accumulation. Extracts from mushrooms bio-enriched with Se and Se+Zn (0.6–1.2 mM) revealed significant antioxidant activities in human platelets by ameliorating reactive oxygen species (ROS) and preventing lipid peroxidation. The study demonstrated the potential application of Pleurotus mushrooms as functional food products bio-enriched with essential elements. ROS inhibition by extracts of these mushrooms may be useful in control of platelets activation cascade.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000020540
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych