Impact of habitat conditions on the formation of floristic diversity of Glycerietum maximae Hueck 1831 community
PBN-AR
Instytucja
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering (12pkt w roku publikacji)
ISSN
1642-686X
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
3
Strony od-do
163-167
Numer tomu
62
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Słowa kluczowe
en
grassland communities
reed communities
Noteć River valley
mucky soils
peaty soils
pl
zbiorowiska łąkowe
zbiorowiska szuwarowe
dolina Noteci
gleby murszowe
gleby torfowe
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000020419