Impact of habitat conditions on the formation of floristic diversity of Glycerietum maximae Hueck 1831 community
PBN-AR
Instytucja
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering (12pkt w roku publikacji)
ISSN
1642-686X
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
3
Strony od-do
163-167
Numer tomu
62
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
grassland communities
reed communities
Noteć River valley
mucky soils
peaty soils
pl
zbiorowiska łąkowe
zbiorowiska szuwarowe
dolina Noteci
gleby murszowe
gleby torfowe
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000020419