Analiza struktury ekstrudantów skrobiowo-białkowych z wykorzystaniem metod sorpcyjnych z fazy ciekłej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Książka
Tytuł książki
Żywność dla przyszłości, XLIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności i Żywnieniu PAN / redaktor merytoryczny Anna Pęksa
Data publikacji
2017
ISBN
978-83-7717-264-3
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Analiza struktury ekstrudantów skrobiowo-białkowych z wykorzystaniem metod sorpcyjnych z fazy ciekłej
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
397-409
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.77
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
XLIII Sesja naukowa Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN „ŻYWNOŚĆ DLA PRZYSZŁOŚCI”
Początek konferencji
2017-07-04
Koniec konferencji
2017-07-05
Lokalizacja konferencji
Wrocław
Kraj konferencji
Polska
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
scholarly-monograph
Inne
System-identifier
4000042771