Study of the causes of boom elements cracking of electric demolition machine with use of experimental and numerical methods
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Proceedings of the 13th International Scientific Conference : Computer Aided Engineering
Data publikacji
2017
ISBN
9783319509372
Wydawca
Springer
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Study of the causes of boom elements cracking of electric demolition machine with use of experimental and numerical methods
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
109-119
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,9
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pol
wyburzanie
robot
metoda elementów skończonych
badania eksperymentalne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Computer Aided Engineering
Początek konferencji
2016-06-22
Koniec konferencji
2016-06-25
Lokalizacja konferencji
Polanica Zdrój
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000209828
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych