Continuous transportation system modelling in one of underground mines for the purpose of ore flow simulation
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2017, 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17, Science and technologies in geology, exploration and mining. Iss. 13, Exploration and mining
Data publikacji
2017
ISBN
9786197105001
Wydawca
STEF92 Technology
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Continuous transportation system modelling in one of underground mines for the purpose of ore flow simulation
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
149-156
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Słowa kluczowe
pol
DISIRE
ruda miedzi
przepływ urobku
przenośnik taśmowy
FlexSim
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
SGEM 2017
Nazwa konferencji
17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference
Początek konferencji
2017-06-29
Koniec konferencji
2017-07-05
Lokalizacja konferencji
Albena
Kraj konferencji
BG
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000210385