Correlation between the length of waiting time after group blasting and rock-burst prevention effectiveness-case study from a polish copper mine
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2017, 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17, Science and technologies in geology, exploration and mining. Iss. 13, Exploration and mining
Data publikacji
2017
ISBN
9786197105001
Wydawca
STEF92 Technology
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Correlation between the length of waiting time after group blasting and rock-burst prevention effectiveness-case study from a polish copper mine
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
167-174
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pol
kopalnia rud miedzi
zagrożenie sejsmiczne i tąpaniami
profilaktyka tąpaniowa
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
SGEM 2017
Nazwa konferencji
17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference
Początek konferencji
2017-06-29
Koniec konferencji
2017-07-05
Lokalizacja konferencji
Albena
Kraj konferencji
BG
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000210827