Alpha-stable distribution based methods in the analysis of the crusher vibration signals for fault detection
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
20th World Congress of the International Federation of Automatic Control : proceedings : Toulouse, France, 9-14 July 2017
Data publikacji
2017
ISBN
Wydawca
IFAC
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Alpha-stable distribution based methods in the analysis of the crusher vibration signals for fault detection
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
4696-4701
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,4
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pol
przetwarzanie sygnałów
reprezentacja czasowo-częstotliwościowa
wykrywanie uszkodzeń
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
20th World Congress of the International Federation of Automatic Control
Początek konferencji
2017-07-09
Koniec konferencji
2017-07-14
Lokalizacja konferencji
Toulouse
Kraj konferencji
FR
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
000212611