An effective belt conveyor for underground ore transportation systems
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2017) : 11-15 September 2017, Prague, Czech Republic
Data publikacji
2017
ISBN
Wydawca
IOP Publishing
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
An effective belt conveyor for underground ore transportation systems
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
1-9
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Słowa kluczowe
pol
pomiary
przenośnik taśmowy
rozwiązania konstrukcyjne
opór ruchu
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
WMESS 2017
Nazwa konferencji
World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium
Początek konferencji
2017-09-11
Koniec konferencji
2017-09-15
Lokalizacja konferencji
Prague
Kraj konferencji
CZ
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Witryna wydawcy
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
EX-5ab1073cd5defde9ca7775a7