Condition-based conveyor belt replacement strategy in lignite mines with random belt deterioration
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2017) : 11-15 September 2017, Prague, Czech Republic
Data publikacji
2017
ISBN
Wydawca
IOP Publishing
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Condition-based conveyor belt replacement strategy in lignite mines with random belt deterioration
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
1-11
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,8
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pol
taśma przenośnikowa
uszkodzenia taśm
metody NDT
strategie wymiany taśm przenośnikowych
analiza statystyczna rozwoju uszkodzeń
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
WMESS 2017
Nazwa konferencji
World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium
Początek konferencji
2017-09-11
Koniec konferencji
2017-09-15
Lokalizacja konferencji
Prague
Kraj konferencji
CZ
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Witryna wydawcy
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
000213370
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych