The impact of different lignite mass share in the hard and lignite coal blend on co-firing behavior and parameters of PC boiler
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczno-Energetyczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
The Clearwater Clean Coal Conference : proceedings of the 42nd International Technical Conference on Clean Energy, June 11 to 15, 2017, Clearwater, Florida, USA
Data publikacji
2017
ISBN
9780932066428
Wydawca
Coal Technologies Associates
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
The impact of different lignite mass share in the hard and lignite coal blend on co-firing behavior and parameters of PC boiler
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
698-711
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,0
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
suszenie węgla brunatnego
symulacja numeryczna
współspalanie węgla kamiennego z brunatnym
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
42nd International Technical Conference on Clean Energy
Początek konferencji
2017-06-11
Koniec konferencji
2017-06-15
Lokalizacja konferencji
Clearwater
Kraj konferencji
US
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000212329