Machine learning applied to bi-heterocyclic drugs recognition
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektroniki (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
2017 42nd International Conference on Infrared Milimeter and Terahertz Waves, IRMMW-THz 2017 : Cancun, Mexico, August 27-September 1, 2017
Data publikacji
2017
ISBN
9781509060498
Wydawca
b.w.
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Machine learning applied to bi-heterocyclic drugs recognition
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
1-2
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,1
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
komputerowe uczenie się
spektroskopia terahercowa
badania leków
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
IRMMW-THz 2017
Nazwa konferencji
2017 42nd International Conference on Infrared Milimeter and Terahertz Waves
Początek konferencji
2017-08-27
Koniec konferencji
2017-09-01
Lokalizacja konferencji
Cancun
Kraj konferencji
MX
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000210993