Optical, colloidal and biological properties of up-converting nanoparticles embedded in polyester nanocarriers
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemiczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Third International Conference on Applications of Optics and Photonics, 8-12 May 2017 Faro, Portugal
Data publikacji
2017
ISBN
9781510613843
Wydawca
SPIE - The International Society for Optics and Photonics
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Optical, colloidal and biological properties of up-converting nanoparticles embedded in polyester nanocarriers
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
1-5
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,4
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pol
cytotoksyczność
luminescencja lantanowców
nanokapsuły polimerowe
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Third International Conference on Applications of Optics and Photonics
Początek konferencji
2017-05-08
Koniec konferencji
2017-05-12
Lokalizacja konferencji
Faro, Portugal
Kraj konferencji
PT
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000212077
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych