Ceramic atmospheric pressure micro glow discharge device with evaporating liquid flowing cathode for analytical purposes
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemiczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
ISSE 2017 : 40th International Spring Seminar on Electronics Technology : 10-14 May 2017, Sofia, Bulgaria
Data publikacji
2017
ISBN
9781538605820
Wydawca
IEEE
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Ceramic atmospheric pressure micro glow discharge device with evaporating liquid flowing cathode for analytical purposes
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
1-5
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,4
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
pol
mikroplazma
wyładowanie jarzeniowe pod ciśnieniem atmosferycznym
optyczna spektroskopia emisyjna
niskotemperaturowa ceramika współwypalana
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
ISSE 2017
Nazwa konferencji
40th International Spring Seminar on Electronics Technology
Początek konferencji
2017-05-10
Koniec konferencji
2017-05-14
Lokalizacja konferencji
Sofia
Kraj konferencji
BG
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000212092
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych