The CO2 dissociation mechanism on the small copper clusters - the influence of geometry
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemiczny (Politechnika Wrocławska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
eng
Czasopismo
Theoretical Chemistry Accounts (30pkt w roku publikacji)
ISSN
1432-881X
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
art. 98
Strony od-do
1-9
Numer tomu
vol. 136
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pol
katalizator
ditlenek węgla
redukcja
DFT
wiązanie chemiczne
dynamika molekularna
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
000212428