Brief introduction to Hall effect and scattering theory
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Photonics and Microsystems : proceedings of 2016 International Students and Young Scientists Workshop : Szklarska Poręba, Poland, 28-30 October 2016
Data publikacji
2017
ISBN
9788394560416
Wydawca
Wydawnictwo Gmork
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Brief introduction to Hall effect and scattering theory
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
16-19
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,3
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pol
HEMT
heterostruktura AlGaN/GaN
efekt Halla
mechanizm rozpraszania
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
International Students and Young Scientists Workshop „Photonics and Microsystems”
Początek konferencji
2016-10-28
Koniec konferencji
2016-10-30
Lokalizacja konferencji
Szklarska Poręba
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000211981