OMA Post renovation study of the Christ the King monument preparation for wind-load analysis
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
7th International Operational Modal Analysis Conference (IOMAC 2017) : Ingolstadt, Germany, 10-12 May 2017
Data publikacji
2017
ISBN
9781510841635
Wydawca
Curran Associates
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
OMA Post renovation study of the Christ the King monument preparation for wind-load analysis
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
150-153
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,2
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
operacyjna analiza modalna
metody pomiarowe
częstości własne
własności modalne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
IOMAC 2017
Nazwa konferencji
7th International Operational Modal Analysis Conference
Początek konferencji
2017-05-10
Koniec konferencji
2017-05-12
Lokalizacja konferencji
Ingolstadt
Kraj konferencji
DE
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000212177