Numerical analysis of the joints of prefabricated elements in large-panel buildings located on the areas of mining damages
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
World Congress on Engineering and Computer Science, WCECS 2017, 25-27 October, 2017, San Francisco, USA : proceedings. Vol. 2
Data publikacji
2017
ISBN
9789881404848
Wydawca
Newswood Limited : International Association of Engineers
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Numerical analysis of the joints of prefabricated elements in large-panel buildings located on the areas of mining damages
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
847-852
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,7
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Słowa kluczowe
pol
analiza MES
elementy połączeń
budynki wielkopłytowe
obszary szkód górniczych
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
WCECS 2017
Nazwa konferencji
World Congress on Engineering and Computer Science 2017
Początek konferencji
2017-10-25
Koniec konferencji
2017-10-27
Lokalizacja konferencji
San Francisco
Kraj konferencji
US
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000212201