Color vision deficiencies and the child’s willingness for visual activity - preliminary research
PBN-AR
Instytucja
Wydział Podstawowych Problemów Techniki (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Light in Nature VI, 6-10 August 2017, San Diego, California, United States
Data publikacji
2017
ISBN
9781510611917
Wydawca
SPIE
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Color vision deficiencies and the child’s willingness for visual activity - preliminary research
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
1-8
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Słowa kluczowe
pol
widzenie barwne
testy widzenia barwnego
aktywność wzrokowa
rozróżnialność barw
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Light in Nature VI
Początek konferencji
2017-08-06
Koniec konferencji
2017-08-10
Lokalizacja konferencji
San Diego
Kraj konferencji
US
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000211946
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych