Regionalne zróżnicowanie produkcji żywca wieprzowego w Polsce
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Książka
Tytuł książki
Wyzwania na rynku żywca wieprzowego w Polsce
Data publikacji
2017
ISBN
978-83-7583-750-6
Wydawca
WYDAWNICTWO SGGW
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Regionalne zróżnicowanie produkcji żywca wieprzowego w Polsce
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
25-33
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,57
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Open access
Tryb otwartego dostępu
Witryna wydawcy
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
rozdział w książce
publikacja recenzowana
Inne
System-identifier
41326