Analiza procesu sieciowania ciekłokrystalicznych żywic epoksydowych przy użyciu metod WAXS/SAXS
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemiczny (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Książka
Tytuł książki
Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie: praca zbiorowa
Data publikacji
2017
ISBN
978-83-939465-9-4
Wydawca
UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Analiza procesu sieciowania ciekłokrystalicznych żywic epoksydowych przy użyciu metod WAXS/SAXS
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
201-204
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,22
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
V Ogólnopolskie Sympozjum "Nauka i przemysł - lubelskie spotkania studenckie"
Początek konferencji
2017-06-20
Koniec konferencji
2017-06-20
Lokalizacja konferencji
Lublin
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
rozdział w książce
Inne
System-identifier
40782