Analysis of the survival of complex systems with an actions coordination mechanism
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Zarządzania (Politechnika Poznańska)
Książka
Tytuł książki
Highlights of Practical Applications of Cyber-Physical Multi-Agent Systems : International Workshops of PAAMS 2017, Porto, Portugal, June 21-23, 2017, Proceedings
Data publikacji
2017
ISBN
978-3-319-60284-4
Wydawca
Springer International Publishing
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Analysis of the survival of complex systems with an actions coordination mechanism
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
197-208
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,83
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
PAAMS 2017
Nazwa konferencji
International Workshops of PAAMS 2017
Początek konferencji
2017-06-21
Koniec konferencji
2017-06-23
Lokalizacja konferencji
Porto
Kraj konferencji
PT
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
i11979