Smart materials activation analysis on example of nickel and titanium alloys
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Transportu (Politechnika Poznańska)
Książka
Tytuł książki
XXII Slovak-Polish Scientific Conference Machine Modelling and Simulations MMS 2017, September 5-8, 2017 Sklené Teplice, Slovakia : Book of Abstracts
Data publikacji
2017
ISBN
978-80-554-1360-0
Wydawca
University of Žilina, EDIS-Editing Centre of University of Žilina
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Smart materials activation analysis on example of nickel and titanium alloys
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
89-89
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,1
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
MMS 2017
Nazwa konferencji
XXII Slovak-Polish Scientific Conference Machine Modelling and Simulations MMS 2017, September 5-8, 2017 Sklené Teplice, Slovakia
Początek konferencji
2017-09-05
Koniec konferencji
2017-09-08
Lokalizacja konferencji
Sklené Teplice
Kraj konferencji
SK
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
i11565