Analiza eksportu krajowych wyrobów aluminium
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Mechanik (11pkt w roku publikacji)
ISSN
0025-6552
EISSN
Wydawca
Redakcja Mechanik Agenda Wydawnicza SIMP
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
1
Strony od-do
80--81
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.14
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
EN
international exchange
aluminum market
exports of aluminum
domestic aluminum products
PL
eksport aluminium
wymiana międzynarodowa
krajowe wyroby aluminium
rynek aluminium
Streszczenia
Język
EN
Treść
The article analyzes the domestic market of aluminum products and directions of their exports. The focus was also on that, how to shape the exchange of semi-finished aluminum and aluminum products on the line Poland - the rest of the world (mainly EU countries) and identified the problems that currently faces this economic sector.
Język
PL
Treść
Przeanalizowano krajowy rynek wyrobów aluminiowych i kierunki ich eksportu. Skupiono się również na tym, w jaki sposób kształtuje się wymiana półproduktów i produktów aluminiowych na linii Polska–reszta świata (głównie kraje UE), a także zidentyfikowano problemy, z którymi zmaga się obecnie ten sektor gospodarki.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:104604
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych