Badania wpływu stosowania emulsji w procesie ciągnienia drutów gatunku EN AW-1370 na parametry siłowe procesu i jakość powierzchni wyrobów gotowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Hutnik, Wiadomości Hutnicze (7pkt w roku publikacji)
ISSN
1230-3534
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
1
Strony od-do
27--29
Numer tomu
82
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.2
Słowa kluczowe
EN
drawing
aluminum alloys
emulsion
lubricants
PL
ciągnienie
stopy aluminium
środki smarne
emulsja
Streszczenia
Język
EN
Treść
The development of light metal industry forces carrying out work on the improvement of techniques for the processing of aluminum and its alloys. One of the basic processes dedicated to the production of wires, rods and tubes of aluminum is cold drawing process. In commercial practice, for cold drawing of aluminum alloyscarried out with the use of conventional method, various types of oils are commonly used with high density that often exceeds 150 CSt. With a decrease of friction coefficient, force parameters of drawing process are also reduced. Use oflubricants provide proper surface separation of tool and drawn product, but it also results in a creation of surface impurities. Accordingly, within this work, several studies were focused on the possibilities to use emulsion as lubricant in the cold drawing process of EN AW-1370 grade aluminum.
Język
PL
Treść
Rozwój przemysłu metali lekkich wymusza prowadzenie prac nad doskonaleniem technik przetwórstwa aluminium i jego stopów. Jednym z podstawowych procesów dedykowanych do wytwarzania drutów, prętów i rur aluminiowych jest proces ciągnienia. W praktyce przemysłowej do procesu ciągnienia stopów aluminium, realizowanego metodą konwencjonalną, powszechnie stosowane są głównie różnego typu oleje o wysokiej gęstości często przekraczającej 150 CSt zapewniające obniżenie współczynnika tarcia, a tym samym redukcję parametrów siłowych procesu ciągnienia. Stosowanie olejów zapewniają prawidłową separację powierzchni narzędzia i wyrobu ciągnionego, jednakże przyczynia się do zanieczyszczenia powierzchni wytwarzanych wyrobów. W związku z powyższym w ramach niniejszej pracy przeprowadzono szereg badań koncentrujących się wokół możliwości zastosowania emulsji w procesie ciągnienia aluminium w gat. EN AW-1370.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:105083
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych