Badania wpływu warunków odkształcenia zadanego w procesie ciągnienia na pusto rur ze stopu aluminium na chropowatość ich powierzchni wewnętrznej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Hutnik, Wiadomości Hutnicze (7pkt w roku publikacji)
ISSN
1230-3534
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
1
Strony od-do
48--50
Numer tomu
82
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.2
Słowa kluczowe
EN
aluminium alloys
roughness
tube swaging
hybrid solar collector
PL
stopy aluminium
chropowatość
ciagnienie na pusto rur
kompaktowy kolektor hybrydowy
Streszczenia
Język
EN
Treść
The newest solutions from the field of CHP - combined heat and power systems are hybrid compact solar panels. These panels partly convert the solar radiation that reaches the Earth’s surface into electrical energy in photovoltaic panels. Simultaneously generated, the waste heat is used to heat up the water in central heating and HSW systems through a special plate heat exchanger. Modern and high effective heat exchangers operating in the renewable energy systems are based more and more on light metals and their alloys. The parameters of the heat exchanger determines the set of material characteristics as well as physical and technological properties and susceptibility to corrosion and erosion in contact with the liquid located in the heat exchanger. The performance characteristics of the heat exchanger are also dependent of the condition on the internal surface of exchanger pipes, as the inner surface quality of the pipe may determine the resistance of flow in the heat exchanger. The paper presents measurements of the surface roughness of the tube swaging pipes made of aluminum alloy 3XXX series used in the heat exchangers.
Język
PL
Treść
Najnowszym przykładem rozwiązań z obszaru CHP – kogeneracji ciepła i energii elektrycznej są hybrydowe kompaktowe kolektory słoneczne. Kolektory takie zamieniają docierającą do powierzchni ziemi energię promieniowania słonecznego częściowo na energię elektryczną w panelu fotowoltaicznym, a powstające w takim panelu ciepło odpadowe wykorzystywane jest do podgrzewania wody w systemach CO i CWU poprzez specjalny wymiennik płaszczowy. Nowoczesne wysokoefektywne wymienniki ciepła pracujące w systemach OZE bazują coraz częściej na metalach lekkich i ich stopach. O parametrach wymiennika ciepła decyduje cały zestaw cech materiałowych, jak również właściwości fizyczne, technologiczne oraz podatność na korozję i erozję w kontakcie z płynem zlokalizowanym w wymienniku. Parametry użytkowe wymiennika ciepła są również zależne od stanu powierzchni wewnętrznej rur wymiennika, bowiem jakość powierzchni wewnętrznej rur może decydować o oporach przepływu medium w wymienniku ciepła. W pracy przedstawiono pomiary chropowatości wewnętrznych powierzchni rur ciągnionych na pusto ze stopu aluminium serii 3XXX wykorzystywanych w wymiennikach ciepła.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:105089
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych