Podatność do przeróbki plastycznej na zimno wyciskanych na gorąco stopów aluminium serii 5xxx
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Rudy i Metale Nieżelazne, Recykling (8pkt w roku publikacji)
ISSN
0035-9696
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Sigma NOT sp. z o.o..
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
9
Strony od-do
11--15
Numer tomu
62
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.35
Słowa kluczowe
EN
mechanical properties
cold rolling
structure
hot extrusion
5xxx series aluminium alloys
PL
właściwości mechaniczne
walcowanie na zimno
struktura
stopy aluminium serii 5xxx
wyciskanie na gorąco
Streszczenia
Język
EN
Treść
This paper analyses the possibility of obtaining an adequate structure and high strength properties of AlMg flat profiles with variable Mg content (3.5-7.1%) after hot extrusion and cold rolling. The test material comprised 74 x 1.7 mm flats extruded from the AlMg in grades conforming to PN-EN 5754 (3.5% Mg), PN-EN 5083 (4.5% Mg), PN-EN 5019 (5.5% Mg) and 5xxx (7.1% Mg) through a flat die with 2 holes, using the semi-industrial press with the 100 mm container diameter and 500 T pressure. The results clearly show that all rolled materials have high cold deformability. The total relative rolling reduction without cracking for the first three alloys were in excess of 90%, and in case of the alloy with the highest Mg content (7.1% Mg) it was about 86%. The flats of AlMg alloys with 3.5&-5.5% Mg content after hot extrusion have a recrystallized structure which differs only in the average grains size. In case of the alloy with highest Mg content (7.1%), the structure after hot extrusion is mixed, with both recrystallized and fibrous regions. The obtained Rm tensile strength values of the AlMg flats - after hot extrusion and cold rolling - were about 370-570 MPa.
Język
PL
Treść
W artykule analizowano możliwości uzyskania odpowiedniej struktury i wysokich własności wytrzymałościowych kształtowników płaskich ze stopów AlMg o zmiennej zawartości Mg (w zakresie 3,5-7,1%) - po procesie wyciskania na gorąco i późniejszym walcowaniu na zimno. Materiałem badawczym były płaskowniki o wymiarach 74 x 1,7 mm wyciskane ze stopów AlMg w gatunkach PN-EN 5754 (3,5% Mg), PN-EN 5083 (4,5% Mg), PN-EN 5019 (5,5% Mg) i 5xxx (7,1% Mg) przez matryce płaskie 2-otworowe, z wykorzystaniem prasy półprzemysłowej o średnicy pojemnika 100 mm i nacisku 500 T. Uzyskane wyniki jednoznacznie świadczą o tym, że wszystkie walcowane materiały charakteryzują się wysoką podatnością do odkształcenia na zimno. W przypadku trzech pierwszych stopów uzyskano całkowity sumaryczny gniot względny bez pęknięć materiału powyżej 90%, a w przypadku stopu o najwyższej zawartości Mg (7,1% Mg) na poziomie ok. 86%. Płaskowniki ze stopów AlMg o zawartości 3,5–5,5% Mg po wyciskaniu na gorąco wykazują strukturę zrekrystalizowaną, różni je jedynie średnia wielkość ziarna, natomiast w przypadku płaskowników ze stopu o najwyższej zawartości Mg (7,1%), po wyciskaniu na gorąco obserwuje się strukturę mieszaną, zawierającą zarówno obszary zrekrystalizowane jak i włókniste. Mikrostruktura wszystkich badanych materiałów po walcowaniu jest zbliżona, z ziarnami silnie wydłużonymi w kierunku walcowania. Uzyskane wartości wytrzymałości na rozciąganie Rm kształtowników płaskich ze stopów AlMg - po wyciskaniu na gorąco i walcowaniu na zimno kształtują się na poziomie 370-570 MPa.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:109008
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych