Powstawanie i charakterystyka zgarów pochodzących z topienia złomów aluminiowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Rozwój tworzyw inżynierskich i nauk o materiałach [Dokument elektroniczny]
Data publikacji
2017
ISBN
978-83-65598-96-7
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe TYGIEL
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Powstawanie i charakterystyka zgarów pochodzących z topienia złomów aluminiowych
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
107--127
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.5
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
EN
dross
aluminium recycling
dross recycling
PL
zgary
recykling aluminium
recykling zgarów
Streszczenia
Język
EN
Treść
During melting of aluminium or aluminium scrap, three form of products are created. First one, the liquid aluminium, is casted or transported to customers in a liquid form. Second one, the processing gasses, as a product of fuel combustion or as products of evaporation and refining, are removed from the furnace reactor. Third product is a semi-solid waste which is collected from the liquid metal surface in form of dross. They are a mixture of liquid metal and alumina with small amount other compounds (e.g. chlorides, fluorides). The composition of dross mainly depends on type of processed scrap, melting technology and fluxing. The dross are processed due to presence of metal fraction and also in order to decrease of waste amount for disposal. In this work, the mechanisms, the reasons of dross creation, the ways of decreasing their creation and the processing methods are discussed based on literature review. Additionally, the classification and characteristic of different kind of dross as well as the problems with storage are presented.
Język
PL
Treść
Podczas topienia aluminium lub jego złomów powstają trzy formy produktów. Pierwszy z nich to ciekłe aluminium, które jest odlewane lub transportowane w stanie ciekłym do odbiorcy. Drugi to gazy procesowe odprowadzane z przestrzeni pieca powstałe ze spalanego paliwa lub jako gazowe produkty procesów parowania i rafinacji. Trzeci produkt to półstały odpad, zbierany powierzchni ciekłego metalu w postaci tzw. zgarów. Stanowią one mieszaninę ciekłego metalu oraz tlenku glinowego z mniejsza zawartością innych związków (np. chlorków, fluorków). Ich skład zależy głównie od rodzaju przerabianego złomu, technologii topienia i od obecności lub brak topników (soli rafinacyjnych czy pokryciowych). Zgary są przerabiane ze względu na zwartość frakcji metalicznej oraz w celu zagospodarowania lub zmniejszenia ilości odpadu do składowania. W pracy, w oparciu o ważniejsze pozycje literaturowe, omówiono mechanizm i przyczyny powstawania zgarów, sposoby ograniczenia ich ilości oraz metody przerobu. Przedstawiono również podział i charakterystykę różnych rodzajów zgarów oraz problemy z ich składowaniem.
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:108640