Struktura i własności mechaniczne kompozytu Al-Cu wytworzonego w procesie wyciskania współbieżnego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Rudy i Metale Nieżelazne, Recykling (8pkt w roku publikacji)
ISSN
0035-9696
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Sigma NOT sp. z o.o..
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
2
Strony od-do
10--14
Numer tomu
62
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.3
Słowa kluczowe
EN
SEM
plastic consolidation
Al-Cu composites
PL
konsolidacja plastyczna
SEM
kompozyty Al-Cu
Streszczenia
Język
EN
Treść
An article was made to produce a fibrous metal-metal composite materiał in the process of direct extrusion. The starting materiał for the synthesis was composed of 10 mm high billets of 1070 aluminium and 1 mm high billets of technically pure copper packed in an alternating arrangement. As a result of this process, a solid rod with aluminium matrix and copper rings embedded in the cross-section was produced. Studies of the ob-tained extrudate included structure examinations were carried out by light microscopy and SEM/EDX on fractures of the extrudate with an analy-sis of the chemical composition. The distribution of Mickers microhardness was determined on the composite section, while changes in the density were measured by Archimedes principle over the entire length of the rod. Studies have shown a strong bond formed between the indkidual com¬posite components. Absence of porosity was stated, but differences were noted in the reinforcement distribution along the product length. The occurrence of diffusion and as the resultant formation of an intermetallic Cu2AI phase were confirmed
Język
PL
Treść
W artykule podjęto próbę wytworzenia włóknistego kompozytu metal-metal w procesie wyciskania współbieżnego. Materiałem wyjściowym syn¬tezy były spakietowane, naprzemiennie krążki aluminium 107O o wysokości 10 mm i miedzi czystej technicznie o wysokości 7 mm. W wyniku tego procesu uzyskano lity pręt o osnowie aluminiowej, na przekroju którego występowały pierścienie miedziane. Przeprowadzono obserwacje struktur oraz przełomów otrzymanej prosówki z użyciem mikroskopii świetlnej oraz skaningowej mikroskopii elektronowej, wraz z analizą składu chemicznego EDX. Określono rozkład mikrotwardości metodą \lickers'a na przekroju kompozytu oraz zmiany gęstości metodą Archimedesa na jego długości. Badania wykazały dobry stopień połączenia komponentów oraz brak porowatości. Jednakże, zaobserwowano różnice w rozmieszczeniu zbrojenia na długości wyrobu. Stwierdzono wystąpienie dyfuzji i w jej wyniku powstanie fazy międzymetalicznej typu CuJ\l.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:105077
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych