Analiza projektów architektonicznych budynków użyteczności publicznej w kontekście parametrów komfortu termicznego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Monografia konferencyjna Badania interdyscyplinarne w architekturze 2 [Dokument elektroniczny]
Data publikacji
2017
ISBN
978-83-947871-0-3
Wydawca
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Analiza projektów architektonicznych budynków użyteczności publicznej w kontekście parametrów komfortu termicznego
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
31--42
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.9
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Streszczenia
Język
EN
Treść
Whilst creating an architectural project of a public utility building designers/architects very often have to make a tradeoff between utilitarian and required by a customer design. In majority of cases a project ordered by customer will aim at maximizing the usage of available space for office purposes. In consequence, more and more often we encounter designs in which the layout of rooms and their equipment is not optimal/appropriate for occupying those people. For example, the so called open spaces are characterized by a relatively large cubic capacity and small space per individual worker. What is more in such confined spaces it is not possible to ensure that all workers are operating in the exactly the same environment conditions or ones that are satisfactory for them. By environment conditions/parameters one should understand adequate illumination, limited noise or proper thermal comfort. Despite using by facility managers sophisticated and advanced Building Managements Systems (BMS) it is not always possible to control the heating, ventilation and air conditioning (HVAC) systems in a manner which will satisfy the needs of all tenants. An additional criterion of optimization in form of an economic use of air conditioning is often contradictory with the thermal comfort of workers. It results from the fact that the electric and heat energy used to maintain specified in norms temperature increases along with more and more visible climate changes and occurrence of extreme weather phenomena. Simultaneously, maintaining temperature at given level not necessarily translates into the perceived by occupants thermal comfort. Therefore the aim of this paper is to develop a method for measuring parameters used to determine the thermal comfort in confined spaces. The prosed approach enables calculating the thermal comfort index by using inter alia thermal imaging. Ultimately, the goal of those measurements is to suggest potential modification of building plans or space utilization and equipment in order to maximize the perceived comfort and decrease the energy usage.
Język
PL
Treść
Architekci realizując projekt budynku użyteczności publicznej bardzo często muszą podejmować wybór między projektem funkcjonalnym, a projektem zgodnym z wolą zamawiającego – czyli maksymalnie wykorzystującym wolną przestrzeń na potrzeby biurowe. W efekcie spotykamy się z wieloma budynkami, których rozkład pomieszczeń i ich wyposażenie nie jest optymalne dla przebywających tam pracowników. Przykładowo, otwarte przestrzenie typu “open space” charakteryzują się dużą kubaturą, oraz stosunkowo małą przestrzenią przypadającą na pojedynczego pracownika. Ponadto w takich biurach nie ma możliwości zapewnienia dla każdego pracownika identycznych warunków środowiskowych, np. warunki umożliwiające dostęp do oświetlenia słonecznego, warunki ograniczonego hałasu, czy też prawidłowego komfortu termicznego. Pomimo wykorzystywania przez administratorów budynków zaawansowanych systemów BMS, nie zawsze udaje się im zarządzać systemem ogrzewania/HVAC w sposób optymalny dla przebywających tam ludzi. Dodatkowe kryterium optymalizacji, jakim jest ekonomiczne uzasadnienie wykorzystywania systemu klimatyzacji, często stoi w sprzeczności z komfortem termicznym pracowników. Wynika to z tego, że zużycie energii elektrycznej oraz cieplnej wykorzystywanej na potrzeby utrzymania określonej w normach temperatury w budynkach użyteczności publicznej rośnie wraz coraz silniej uwidaczniającymi się zmianami klimatu oraz występowaniem ekstremalnych zjawisk pogodowych. Jednocześnie utrzymywanie temperatury na zadanym poziomie niekoniecznie bezpośrednio przekłada się na odczuwany przez użytkowników komfort. Z tego powodu podjęto się analizy pomieszczeń użyteczności publicznej w celu opracowania metodologii pomiaru parametrów do określania współczynnika komfortu wśród ludzi pracujących w budynku. Opracowana metodologia pomiaru umożliwia wyznaczenie temperatury pomieszczeń biurowych przy wykorzystaniu m.in. kamer termowizyjnych. Docelowo pomiary te uzasadniają modyfikację planów budynku, pomieszczeń i ich wyposażenia, lub pozwolą na wykorzystanie istniejącej infrastruktury ogrzewania/HVAC w celu osiągnięcia lepszych parametrów komfortu oraz przyniosą dodatkowe oszczędności administratorom biurowca.
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:110211