Tworzenie wartości w przedsiębiorstwach produkcyjnych a zjawisko planowego postarzania produktu
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Handel Wewnętrzny (12pkt w roku publikacji)
ISSN
0438-5403
EISSN
Wydawca
Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
5
Strony od-do
327--335
Numer tomu
63
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.64
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
EN
planned product obsolescence
value
PL
wartość
planowe postarzanie produktu
Streszczenia
Język
EN
Treść
The purpose of this article is to identify the symptoms of planned product obsolescence and to discuss the impact of this phenomenon on the consumers' perception of product value. The research problem is to identify whether customers are aware that the planned obsolescence reduces the level of utility of the product and shortens its life cycle, and whether consumers are aware of this phenomenon as a reduction of value created in manufacturing industry. The results of in-depth interviews indicate awareness of the phenomenon and its examples among the users. Paradoxically, awareness of the planned obsolescence has increased confidence in more expensive products and a higher value of products that consumers perceive as of better quality.
Język
PL
Treść
Celem artykułu jest identyfikacja przejawów planowego postarzania produktu oraz dyskusja nad wpływem tego zjawiska na percepcję wartości produktu przez konsumentów. Problemem badawczym jest rozpoznanie, czy klienci są świadomi, że planowe postarzanie obniża poziom użyteczności produktu i skraca okres jego użytkowania oraz czy świadomość tego zjawiska traktowana jest przez konsumentów jako zmniejszenie wartości tworzonej przez przedsiębiorstwa produkcyjne. Wyniki przeprowadzonych wywiadów pogłębionych wskazują na znajomość zjawiska oraz jego przejawów wśród użytkowników. Paradoksalnie, świadomość planowego postarzania wpływa na wzrost zaufania do produktów droższych i wyższą ocenę wartości produktów, uważanych przez konsumentów za lepsze jakościowo.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:111114