Analiza wpływu separowanych popiołów dennych na mrozoodporność betonu
PBN-AR
Instytucja
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym (6pkt w roku publikacji)
ISSN
2299-8535
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
1
Strony od-do
47--54
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.57
Słowa kluczowe
EN
combustion by-products
frost resistance of concrete
PL
uboczne produkty spalania
mrozoodporność betonu
Streszczenia
Język
EN
Treść
Management of coal combustion by-products in the form of ash from the power plant is currently big challenge. In the case of coal combustion by-products from pulverized-fuel boiler the effects of their addition to the concrete mixtures are well known in regard to the strength, durability, frost resistance and corrosion resistance of concrete. However, in the case of ashes from fluidized bed boilers, the impact of this ashes on these parameters is not deeply defined. The article presents the results of frost resistance of concrete containing various fractions of bottom ash from pulverized-fuel boilers and fluidized bed boilers. The results indicate that it is possible to replace part of the coarse aggregate or cement by ash from power plant, while requirements with regard to frost resistance of concrete are satisfied.
Język
PL
Treść
Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania węgla (UPS) w postaci popio- łów pochodzących z elektrowni i elektrociepłowni stanowi dziś duże wyzwanie. W przypadku UPS z kotłów pyłowych zagadnienia wpływu ich dodatku do mieszanek betonowych są powszechnie znane w odniesieniu do właściwości reologicznych, wytrzymałości, trwałości, mrozoodporności i odporności na korozję betonu. Jednak w przypadku popiołów z kotłów fluidalnych ich wpływ na powyższe właściwości nie został w chwili obecnej jednoznacznie zdefiniowany. W artykule przedstawiono wyniki badań mrozoodporności betonów zawierających różne frakcje popiołów dennych z kotłów pyłowych i fluidalnych. Uzyskane wyniki wskazują na możliwość zastąpienia części kruszywa bądź cementu popiołem przy zachowaniu wymagań stawianych betonom w odniesieniu do ich odporności na działanie mrozu.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:110430
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych