Charakterystyka fizyko-chemiczna wybranych paliw alternatywnych i ich mieszanin z paliwami węglowymi
PBN-AR
Instytucja
Wydział Energetyki i Paliw (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Inżynieria Mineralna (9pkt w roku publikacji)
ISSN
1640-4920
EISSN
Wydawca
Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
2
Strony od-do
201--206
Numer tomu
18
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.4
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
PL
paliwa alternatywne
wysokoenergetyczne uboczne produkty przerobu odpadów
stałe produkty z pirolizy odpadów organicznych
Streszczenia
Język
EN
Treść
On the fuel market, we are increasingly faced with tendencies to create carbon-based fuel mixtures and high-energy by-products from the thermal processing of raw materials and waste. Frequent analysis of high-energy by-products and alternative fuels proves that for their fuel application is not always enough to know the heat of combustion and calorific value, but also the knowledge of the content of a number of chemical components and the assessment of their behavior in the combustion process and emission quality of combustion products is indispensable. In a number of cases, when the evaluated materials were ultimately unsuitable for the production of commercial fuel mixtures, the extended tests showed their suitability as fillers, sorbents and substrates for other targeted productions.
Język
PL
Treść
Na rynku paliwowym coraz częściej spotykamy się z tendencjami tworzenia mieszanek paliwowych na bazie węgli i wysokoenergetycznych ubocznych produktów z termicznej przeróbki surowców i odpadów. Często dokonywane analizy wysokoenergetycznych ubocznych produktów i paliw alternatywnych udowadniają, że na ich paliwowe zastosowanie nie zawsze wystarczy znajomość ich ciepła spalania i wartości opałowej, ale również nieodzowną jest znajomość zawartości szeregu składników chemicznych oraz ocena ich zachowania się w procesie spalania i jakości emisji produktów spalania. W szeregu przypadkach, kiedy oceniane materiały ostatecznie nie nadawały się do wytwarzania handlowych mieszanek paliwowych, rozszerzone badania wykazywały na ich przydatność jako wypełniacze, sorbenty i substraty do innych ukierunkowanych produkcji.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:110584
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych