Analiza możliwości wykorzystania wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w systemach geotermii niskotemperaturowej w Małopolsce. Cz. 2, Przykład ujęcia Zawoja-3
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Przegląd Geologiczny (12pkt w roku publikacji)
ISSN
0033-2151
EISSN
2299-002X
Wydawca
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
11/1
Strony od-do
995--999
Numer tomu
65
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.35
Słowa kluczowe
EN
heat pumps
groundwater
Małopolska
low-temperature geothermal systems
Zawoja intake
Streszczenia
Język
EN
Treść
The paper presents the assessment of utilizing Quaternary groundwater in low-temperature geothermal systems based on the example of intake I/828/3 Zawoja-3, located in the south-western part of the Ma³opolska Province. Based on the data on the water yield and water temperature, the thermal power potential of the water intake as the lower source for the heat pump was estimated. Using the empirical formula method and the relevant requirements indicated by manufacturers of heat pumps, the assessment of the groundwater quality of the Zawoja-3 intake with reference to its potential of scale formation and corrosivity were made (based on the 2000–2014 water analysis from the groundwater monitoring database). Moreover, the assessment of the stability of physical and chemical parameters indicated by manufacturers of heat pumps as beingimportant for the proper operation of installations was presented. The analysis has shown that the Zawoja-3 intake has a potential to utilize Quaternary groundwater in low-temperature geothermal systems. However, for the safe and long-term operation of the system, it is recommended to use an intermediate heat exchanger before the heat pump.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:110117