Nowe kalibrowanie walców walcarek wstępnych do walcowania walcówki ze stopów aluminium
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Hutnik, Wiadomości Hutnicze (7pkt w roku publikacji)
ISSN
1230-3534
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
10
Strony od-do
454--458
Numer tomu
84
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.35
Słowa kluczowe
EN
roll pass design
numerical simulation of the rolling processes
form grooves
PL
kalibrowanie walców
symulacja numeryczna procesu walcowania
wykroje kształtujące
Streszczenia
Język
EN
Treść
The paper presents new roll pas design of the roughing stands which was designed for using blooms from continuous casting process. The roughing stands(H-V type) recommended as a part of continuous rolling mill will provide rolling performs of round profiles, which are destined for consecutive rolling of rod wire from aluminum alloys. Rolling process with using of designed grooves has been verified by using numerical simulation and Abaqus solver. Received results of simulation helped of optimization of groove shapes. Analysis of groves filling and method of mill feedstock to the first oval groove, roll separating forces and torques were taken into account.
Język
PL
Treść
W artykule przedstawiono nowe kalibrowanie walcarek wstępnych zaprojektowanych pod kątem stosowania jako wsadu wlewków pochodzących z linii ciągłego odlewania. Walcarki wstępne typu H-V rekomendowane do pracy przed zespołem ciągłym mają służyć do otrzymania wstępniaków o profilu okrągłym, przeznaczonych do dalszego walcowania walcówki w trójwalcowym bloku Kocksa. Proces walcowania z użyciem zaprojektowanych wykrojów zweryfikowano za pomocą symulacji numerycznej z wykorzystaniem oprogramowania Abaqus. Wyniki obliczeń komputerowych pozwoliły na prawidłowy dobór kształtu wykrojów. Dokonano oceny sposobu wprowadzenia wsadu do wykroju owalnego, wypełnienia wykrojów oraz obliczono wielkości nacisków i momentów walcowania w walcarkach wstępnych.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:109680
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych