Badania drgań podtorza w czasie przejazdu pociągów
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Autobusy (Łódź) (7pkt w roku publikacji)
ISSN
1509-5878
EISSN
2450-7725
Wydawca
Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
6
Strony od-do
524--528
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.4
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Streszczenia
Język
EN
Treść
The paper presents results of experimental investigations of the subgrade’s vibrations induced by a passage of an underground train. Basing on the recorded vibration acceleration signals the RMS and maximum values of the vibration acceleration time histories as well as the maximum amplitudes of vibration velocity spectra in consequent segments of the measuring signals of 1/8 second duration were estimated. Analysis of the mentioned indicators showed that in the selected measuring point the dominating amplitudes of the subgrade’s vibration were recorded in the vertical direction, in the frequency range of 40-100 Hz.
Język
PL
Treść
W artykule przedstawione zostały wyniki badań eksperymentalnych drgań podtorza linii metra w wybranym punkcie toru szlakowego. Na podstawie zarejestrowanych przebiegów czasowych przyspieszenia drgań wyznaczono: wartości skuteczne i maksymalne przyspieszenia drgań oraz maksymalne wartości amplitud widma prędkości drgań dla kolejnych odcinków czasu rejestracji o długości 1/8 s. Analiza wyznaczonych parametrów drgań podtorza pozwoliła stwierdzić, że w wybranym punkcie toru szlakowego drgania podtorza o największych amplitudach przyspieszeń i prędkości drgań powstają w kierunku pionowym, w paśmie częstotliwości 40-100 Hz.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:108389